Nuance Interieur doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Nuance Interieur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

1. Welke gegevens verzamelen wij en waar gebruiken we deze gegevens voor?
Als u een aankoop doet in een van onze winkels, offerte aanvraag, interieuradvies of bestelling plaatst in een van onze winkels of via de website of via de mail, wordt naar uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd. Nuance Interieur gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop hiervan;
  • Het informeren over producten van Nuance Interieur;
  • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden door Nuance Interieur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor gedurende de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Nuance Interieur verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar).

Welke gegevens verwerken derden van u?
Om onze service en diensten goed te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van derden. Met deze partijen hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten om uw privacy te waarborgen . Wij werken niet samen met en verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij vinden uw privacy belangrijk. Om deze te waarborgen hebben wij de volgende technische en organisatorische aanpassingen gedaan.

  • Alle personen die namens Nuance Interieur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Om u de service te verlenen die u van ons gewend bent, bewaren wij uw persoonlijke gegevens zo lang u klant bent bij Nuance Interieur.

Welke rechten heeft u als klant?

Ten allen tijden heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen bij Nuance Interieur. Teven kunt u bezwaar naken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan bovengenoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Hoe kunt u uw gegevens laten verwijderen? Om uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, kunt u contact opnemen via info@nuanceop17.nl.

Vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie ontvangen? Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben of meer willen weten over deze Privacy verklaring, neem dan gerust contact met ons op via info@naunceop17.nl of via telefoonnummer 0186-620655.